W niektórych krajach istnieją imiona, które mogą być używane przez osoby obojga płci. Nie wszędzie jest to możliwe, ponieważ wiele krajów zastrzega, że nadawane imię musi określać płeć. Przykładami takich imion mogą być krótsze wersje pełnych imion Alexandra (imię żeńskie) i Alexander (imię męskie) lub Christina (imię żeńskie) i Christopher (imię męskie). Istnieje możliwość nadania […]