Bogusława to starosłowiańskie imię i oznacza kobietę, która sławi Boga. Używane są zdrobnienia: Bogusia, Boguśka lub dawniejsze Bogusza, Boguszka, Boguchna.  Męski odpowiednik tego imienia to Bogusław.
Imię to stworzyli najprawdopodobniej pierwsi wyznawcy chrześcijaństwa na ziemiach plemion słowiańskich, gdyż imiona Bogusław i Bogusława wiernie oddawało charakter ludzi przywróconych wierze w Boga. Brzmią bowiem bardzo swojsko nawet we […]