Wanda - geneza tego imienia nie jest do końca wyjaśniona. Przypuszcza się, że pochodzi ono od starosłowiańskiego słowa „węda” (kiedyś wymawiane z „a” nosowym), co znaczy wędka. Kolejna hipoteza wskazuje na litewskie pochodzenie imienia Wanda, od słów „vandene” – rusałka lub „vanduo” – woda, fala. Mówi się również o niemieckim pochodzeniu – od słowa „Wenedka” […]