Bogusława to starosłowiańskie imię i oznacza kobietę, która sławi Boga. Używane są zdrobnienia: Bogusia, Boguśka lub dawniejsze Bogusza, Boguszka, Boguchna.  Męski odpowiednik tego imienia to Bogusław.
Imię to stworzyli najprawdopodobniej pierwsi wyznawcy chrześcijaństwa na ziemiach plemion słowiańskich, gdyż imiona Bogusław i Bogusława wiernie oddawało charakter ludzi przywróconych wierze w Boga. Brzmią bowiem bardzo swojsko nawet we współczesnych czasach, a ich konstrukcja odpowiada zasadom słowiańskiej sztuki tworzenia imion. Dawne imiona słowiańskie często składały się z dwóch członów (leksemów), dlatego nazywa się je dwuczłonowymi lub złożonymi. Bogusław składa się z dwóch członów Bodu- i –sław. Niektóre leksemy występowały tylko na początku imienia inne na końcu, ale zdarzały się również i na początku, jak i na końcu imienia. Badacze tego zagadnienia uważają, że imionami dwuczłonowymi obdarowywano pierwotnie dzieci z wyższych warstw społecznych. Znany jest drugi człon imienia w formie –sław, –mir, -bor, -ciech, - rad, -mysł. Imiona żeńskie tworzono dodając końcówkę –a do imienia męskiego.
Bogusława nie ma żadnych pogańskich odniesień, a jego brzmienie dowodzi utworzenia w słowiańskiej kulturze pierwszych chrześcijan.  W Czechach i na Słowacji znane są imiona Bohuslava, Bożislava i Bohumil, natomiast w Niemczech Gottlobin. Żadna święta ani błogosławiona nie nosiła tego imienia, lecz mimo to jest ono popularne w Polsce od XII w.
Znana postać nosząca to imię: Bogusława Latawiec – pisarka.