skarby polskiej kultury

Imiona staropolskie

Człon -mysł

Człon -mysł

Wiele staropolskich imion, zwłaszcza męskich, zawiera w sobie człon -mysł, najczęściej jest to ostatni człon danego imienia. Człon ten oznaczał “umysł, myślenie, myśli”.

Poniżej przedstawiamy kilka imion zawierających w sobie człon -mysł:

Trzebomysł, to staropolskie imię męskie, które najprawdopodobniej oznaczało osobę, która miała potrzebę myślenia, myśliciela. Pierwszy człon tego imienia trzebo-, oznacza „potrzebę”, natomiast człon drugi –mysł, oznacza „myślenie”. Wszyscy, którym nadane zostało to ciekawe imię obchodzą swoje imieniny w dniu 16 maja.

Bolemysł, to także staropolskie imię męskie, które mogło oznaczać tego, ko myślał sprawniej od innych. Pierwszy człon tego imienia bole-, oznaczający „więcej” lub „lepiej”, a drugi człon –mysł, oznaczający „myślenie”. Każdy Bolemysł może obchodzić swoje imieniny w dniu 30 maja lub też 29 listopada.

Żelimysł, to kolejne staropolskie imię męskie. Składa się ono z dwóch członów – żeli-, czyli pragnąć i –mysł, czyli myśleć. Mogło ono oznaczać osobę, która pragnęła być mądra lub pragnęła rozmyślać.