W Starym Testamencie wszystkie imiona mają jakieś znaczenie. Dla przykładu w języku hebrajskim słowo „adamah” oznacza „ziemię”, z której został stworzony (Genesis 2). Z kolei w języku asyryjskim słowo „adamu” oznacza „tworzyć”.Jak łatwo się domyślić słowa te stanowią etymologicznie źródłosłów imienia pierwszego człowieka stworzonego przez Boga na Ziemi - Adama.

W Starym Testamencie zmiana imienia oznaczała równoczesną zmianę statusu. Dla przykładu Abram i jego żona Saraj otrzymali imiona Abraham i Sara kiedy dowiedzieli się, że będą ojcem i matką wielu narodów (Genesis 17:4, 17:5). Z podobnym mechanizmem mamy też do czynienia na kartach Nowego testamentu, gdzie Szymon został nazwany Piotrem po tym jak otrzymał Klucze do Królestwa Niebieskiego (Mateusz 16).

Czytając Biblię widzimy, że wiele występujących tam postaci i otrzymuje w momencie urodzin imiona, które oznaczają coś ważnego lub opisują ich drogę przez życie. Dla przykładu Salomon oznacza „pokój” i król o tym imieniu był pierwszym władcą, który rządził swoim krajem bez wojen. Kolejnym przykładem jest Józef, który nazwał swego pierworodnego syna Manasses. W języku hebrajskim imię to oznacza – powodujący zapomnienie. Józef uczynił tak w geście przebaczenia swoim braciom, którzy sprzedali go jako niewolnika.

Ciekawostką jest fakt, że żydzi z czasów biblijnych w ogóle nie posiadali nazwisk, posługiwali się wyłącznie imionami.

Także współczesne imiona posiadają znaczenie. Dla przykładu Wojciech to ten, któremu walka sprawia radość.